Kuizi Kimia - Pjesa e 15 - Play this Free Online Education Game which is a Acidet game, Aminat game, Aminat game, Argon game, Argoni game, Bauxite game, Bazat game, Boksitet game, Burimi kryesor i aluminit game, Carbon game, Elementi kimik game, Erbiumi game, Erbiumi game, Fermenimi alcoho and all free games on Pulado
  Shark Attack A Free Online Game
Alien invasion A Free Online Game
Alien invasion
Submarine Wars A Free Online Game
Submarine Wars
Arkanoid Mech A Free Online Game
Arkanoid Mech
Ninja vs Knight A Free Online Game
Ninja vs Knight
Plants v the upside down Zombies A Free Online Game
Plants v the upside down Zombies
Llama Collector A Free Online Game
Llama Collector

Join Pulado For Free

When you join Pulado you
receive the following benefits:

 • You must be a member
  (it's free) to play games.
 • Save your high scores
 • Create Pulado Games
 • Receive awards
 • Publish your own games
 • Save & rate your favorite games
 • Signing up is free!
 • Less ads!


Already a member? Log in!

Play Kuizi Kimia - Pjesa e 15

Plays: 741  Rating:  Bookmark:

Game Instructions

Category: Education
Description: Ky është një kuiz nga Kimia. Kuizi përmban 10 pyetje. Secila pyetje ka 4 opcione, ku vetëm njëri opcion është i saktë.Kjo është pjesa e 15 e këtij kuizi. Testoni njohuritë tuaja në Kimi si dhe mësoni gjërat që nuk i keni ditur më parë. This is a quiz of Chemistry. The quiz contains 10 questions. Each question has four options, only one option is correct. This is part 15 of this quiz. Test your knowledge in chemistry and learn things you did not know before.
Instructions:
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Games Like This: Kuizi Kimia - Pjesa e 15 a Free Online Game
Embed Code:

Tips: